همایش ها و سمینارها
سمینارها و همایش های مرتبط با سازمان نمونه 
همایش اقتصاد مقاومتی و راهکارهای مدیریت در دوران تحریم
تاریخ شروع: چهارشنبه 02 اسفند 1391
تاریخ پایان: چهارشنبه 02 اسفند 1391
مکان: تهران - خیابان ولیعصر  


 همایش ملی تازه های مدیریت
تاریخ شروع: یکشنبه 13 اسفند 1391
تاریخ پایان: دوشنبه 14 اسفند 1391
مکان: تهران - خیابان ولیعصر


کارگاه مقاله نویسی هنر و معماری
تاریخ شروع: جمعه 13 بهمن 1391
تاریخ پایان: جمعه 13 بهمن 1391
مکان: تهران - خیابان ولیعصر