اخبار عمومی

تامین بودجه مشکل اصل روابط عمومی ها

 حمیدرضا مختارنژاد رئیس اداره روابط عمومی آموزش پرورش شهر تهران در گفتگو با خیرنگار انجمن روابط عمومی ایران درخصوص وضعیت روابط عمومی ها در کشور اظهار داشت: آنچه که با مشاهده وضعیت روابط عمومی ها در کشور مشاهده می شود این امر است که خوشبختانه در مدت اخیر روابط عمومی ها در کشور عملکرد رو به رشدی را داشته است و به تدریج جایگاه خود را بدست آورده اند.
رئیس روابط عمومی اداره آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: در حال حاضر به علت تعدد عملکرد و نبود شرح وظیفه مشخص مشکلاتی در تامین بودجه وجود دارد و روال منظمی در انجام امور روابط عمومی وجود ندارد که این امر خود یکی از معضلات عمده روابط عمومی های کشور می باشد.


روابط عمومی ، تاثیرگذار در استراتژی های سازمانها
 حبیب الله رشید زاده مدیر کل روابط عمومی بانک ملی ایران در گفتگو با خبرنگار انجمن روابط عمومی ایران در خصوص وضعیت روابط عمومی ها در کشور گفت: با توجه به اینکه شکل گیری روابط عمومی و آغاز بکار مراکز آموزشی کشورمان نسبت به سایر کشورهای صاحب نام با تاخیر صورت گرفته است ولی کم کم جایگاه خود را پیدا کرده و در حال حاضر تا حدودی نقش خود را به درستی ایفا می کند لیکن در حال حاضر عملکرد روابط عمومی ها در حوزه های مختلف هنوز با هم تفاوت های بسیاری دارند به طور مثال در حوزه فرهنگی - اجتماعی عملکرد بخش روابط عمومی با عنایت به سطوح دسترسی بالاتر به ابزار بزرگ تبلیغات (رسانه) به مراتب بهتراز عملکرد روابط عمومی در بخش صنعت و یا اقتصادی که حوزه کاری خود ماست، می باشد هر چند که به دلیل رقابت بسیار زیاد در بخش صنعت و اقتصاد ،روابط عمومی ها در این حوزه ها خواه و ناخواه ناگزیر شده اند تا در این چند سال خودشان را تا حدی بالا بکشند و تا حدودی خلاء جبران ناپذیر حضور روابط عمومی موثر در یک سازمان را جبران نمایند ولی هنوز تا رسیدن به استانداردهای بین المللی فاصله بسیار زیادی دارند.