آموزش

اسلاید دوره های آموزشی- 25 و 26 اردیبهشت ماه 1392

  • آموزش  تئوری انتخاب، آقای دکتر نجفی
  • آموزش عملی پایه - آقای اسلامی
  • فرصت سازی رسانه ای - آقای دکتر خلعتبری
  • آشنایی با رادیو - آقای دکتر کرمی

اسلاید کارگاه آموزشی روابط عمومی الکترونیک- آذرماه 1392

  • راه اندازی و مدیریت وبلاگ - دکتر روح  پرور
  • خبرنامه الکترونیک - دکتر حسنیان
  • اسلاید دوره آموزشی آئین تشریفات - پاییز  1392
  • دانشگاه علوم پزشکی - آقای نظامی