شرایط و راهنمای پذیرش

AWT IMAGE 

راهنمای پذیرش بیماران در بیمارستان علوم پزشکی (نمونه):

بطور کلی پذیرش بیمار در این بیمارستان از سه طریق امکان پذیر می باشد:
مراجعه به اورژانس بیمارستان
مراجعه به کلینیک بیمارستان
مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان

در این موارد بیمار پس از اخذ معرفینامه و دستور بستری از پزشک جهت پذیرش در بیمارستان به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه می نماید. این واحد از ساعت 6:30 تا 19 پاسخگوی مراجعان می باشد. از ساعت 19 تا 6:30 صبح نیز پذیرش بیماران در واحد پذیرش اورژانس واقع در بخش اورژانس انجام می شود.

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

• دستور بستری از پزشک معالج به نام بیمار
• مدارک شناسایی بیمار ( شناسنامه یا کارت ملی و برای اتباع خارجی گذرنامه )
• در هنگام مراجعه جهت زایمان همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد الزامیست.
• معرفینامه بیمه جهت بیماران تحت پوشش بیمه
• در صورتیکه بیمه شما با بیمارستان قرارداد داشته باشد می توانید دستور بستری پزشک معالج خود را پس از ممهور کردن به مهر بیمارستان به دفاتر بیمه مربوطه برده و معرفینامه بیمه را دریافت نمایید.
• حداکثر زمان تحویل معرفینامه بیمار به بیمارستان 24 ساعت بعد از پذیرش بیمار می باشد

بعد از انجام مراحل پذیرش اطلاعات ضروری و مورد نیاز در خصوص مقررات بیمارستان و نحوه ی استفاده از امکانات موجود در بخش و اتاق به بیمار توسط مسئول پیگیری امور بیماران ارائه می شود .

 نظرسنجی و رضایتمندی :

در راستای اجرای طرح نظرسنجی و رضایتمندی ، هنگام پذیرش پرسشنامه رضایت سنجی در اختیار بیمار قرار می گیرد و از مراجعین در خصوص اقدامات و فعالیت های بیمارستان نظرسنجی بعمل می آید و بیمار به مشارکت هر چه موثرتر در بهبود جریان امور ترغیب می شوند.

انتقادات و پیشنهادات و دریافت شکایات :

در راستای اجرای طرح  انتقادات و پیشنهادات و دریافت شکایات ، در صورت بروز مشکل و اعلام شکایت بیماران  می توانند به طرق زیر عمل نمایند :

- با شماره .........تماس حاصل نمایند .

- به مسئول رسیدگی به شکایات مراجعه نمایند .

- صندوق های در مکانهای مختلف بیمارستان نصب گردیده و فرم های رسیدگی به شکایات جهت اعلا م کتبی در کنار صندوق های موجود است که بیماران می توانند نظرات خود را به صورت کتبی یادداشت نمایند و برگه را در صندوق رسیدگی به شکایات بیاندازد .

عملیات ترخیص بیماران:

• پس از دستور ترخیص بیمار توسط پزشک معالج پرونده توسط منشی های رابط بسته شده و به واحد ترخیص جهت رسیدگی و تنظیم صورتحساب ارسال میگردد..
• در صورتی که بیمار با معرفینامه بستری شده باشد کلیه هزینه ها طبق قرارداد فی ما بین محاسبه میشود
• در صورتی که بیمار به صورت آزاد بستری شده باشد کلیه هزینه ها به صورت نقدی و طبق تعرفه هایی که هر ساله توسط سازمان نظام پزشکی تعیین میشود ،محاسبه میگردد.
• در صورتی که بیمارستان با بیمه بیمار قرارداد نداشته باشد ،بیمار میتواند پس از ترخیص با مراجعه به واحد مدارک پزشکی درخواست پرونده جهت ارائه به بیمه را دهد و حداکثر یک هفته پس از ترخیص مدارک بیمار آماده خواهد بود.و طی تماس تلفنی به شما اطلاع داده خواهد شد.

تلفن های ضروری جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پذیرش و بستری :

اطلاعات ........................................................

پذیرش ............................................................

حسابداری ترخیص ..........................................

اورژانس ..........................................................

کلینیک ............................................................