شرکت های طرف قرارداد

فهرست شرکت های بیمه تکمیلی و سازمان های طرف قرارداد با بیمارستان علوم پزشکی (نمونه)

 

AWT IMAGE

 

بیمه سینا

بیمه سامان

بیمه رازی

بانک پاسارگاد

بانک معلم

بانک ملت

بانک نوین

بیمه امید

بیمه پارسیان

بیمه ایران معین

بیمه آسیا

بیمه حافظ