رسالت و چشم انداز
 

AWT IMAGE

رسالت:

  مدیران، پزشکان، پرستاران و سایر کارکنان بیمارستان که مجموعاً خانواده بیمارستان علوم پزشکی (نمونه) نامیده می شوند، حس اصل ارتقاء مداوم کیفیت، خدمات، سرعت در پاسخ گویی به نیازها و تأمین و ارتقاء رضامندی بیماران و مراجعین را محور کار خویش قرار داده و تا به امروز در مسیر اجرای این اصول تلاش مستمر داشته اند.

 
چشم انداز:

ما بر آنیم تا با تکیه بر الطاف الهی و با بهره مندی از حاذق ترین پزشکان متخصص و فوق تخصص و کارکنان متخصص، مجرب و ارزشمند خود به ارائه خدمات تشخیصی، درمانی و مراقبتی با عالی ترین کیفیت در سطوح فوق تخصصی و تخصصی پرداخته و با آموزش و پژوهشهای بالینی کاربردی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم.

این مرکز درصدد است تا بر پایه مدیریت دانایی محور و بر اساس علم و فناوری روز به عنوان بیمارستان برتر در خدمات درمانی در سطح کشور و منطقه شناخته شود.

ارزشهای سازمانی:

• احترام متقابل و پایبندی به اصول انسانی

• التزام عملی به سه اصل صداقت ، صراحت و شفافیت
• سیاستگذاری بر اساس خرد جمعی
• ایجاد فضای تعاملی و مشارکتی
• ارزش گذاری بر اساس خلاقیت و نواوری
• توانمند سازی بیماران ، پزشکان و کارکنان از طریق اموزش
• انجام تحقیقات و مطالعات نوین با تکیه بر استعدادهای بالقوه وتجارب بالفعل
• ایجاد محیط ایمن و مطمئن در تمامی ابعاد برای بیماران پزشکان و کارکنان