ریاست

آشنایی با ریاست:

دکتر آرش فیومی
سمت : ریاست و مسئول فنی بیمارستان نیمه شعبان
 مشخصات فردی :

دانشگاه محل تحصیل :
علوم پزشکی تهران
سوابق کاری :
سه سال کار به عنوان پزشک عمومی
پنج سال کار به عنوان متخصص قلب در بیمارستان
8 سال کار به عنوان متخصص قلب و عروق و 4 سال به عنوان فوق تخصص 
 سابقه هیئت علمی :
10 سال سابقه هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی
مقاله های چاپ شده :
5 مقاله شامل 2 مقاله به زبان فارسی
6 مقاله به زبان انگلیسی در مجلات معتبر داخل کشور
سمت های اجرایی :
10 سال ریاست بیمارستان علوم پزشکی (نمونه) از سال 1381 تا کنون