اخبار و رویدادهاراه اندازی پایگاه جدید بیمارستان
AWT IMAGE

پایگاه جدید بیمارستان راه‌اندازی شد. هدف از راه‌اندازی پایگاه جدید تسریع اطلاع‌رسانی عملکرد بیمارستان، گسترش خدمات‌رسانی به بیماران و همکاران و ایجاد امکان برقراری ارتباط بین مدیران و مراجعان بوده است. به زودی اطلاعات کامل تری در پایگاه قرار خواهد گرفت.