اخبار و رویدادهافعالیت بخش آموزش و مشاوره
AWT IMAGE

بخش آموزش و مشاوره راه اندازی شد. علاقمندان می توانند با شرکت در دوره های آموزشی سلامت، برنامه ریزی و مدیریت بهتری برای سلامت زندگی خود و خانواده داشته باشند.