ما هیچگاه فراموش نمی کنیم که، هر نمونه در آزمایشگاه، گویی یک زندگی است که در دستان ما قرار دارد...
تماس با ماتماس با ما

آدرس : تهران- خیابان ولیعصر آزمایشگاه نمونه

تلفکس: 6254657


تماس الکترونیک: برای تماس با کارخانه و سفارش محصولات می توانید فرم برقراری ارتباط را تکمیل کنید


نقشه و مسیر دسترسی:

AWT IMAGE