مجموعه نرم‌افزارهای یکتا- آزمایش2
آزمایش 2

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۲/۳/۱ | 

جلسه‌ی آموزش برگزار شد.

نشانی مطلب در وبگاه مجموعه نرم‌افزارهای یکتا:
http://yektawebtest.ir/demo_jor/find.php?item=1.66.13.fa
برگشت به اصل مطلب